Aktualności

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

 

Brak środków finansowych i troska o odpowiednie zabezpieczenia

eksponatów muzealnych, by mogły być nadal udostępniane

społeczeństwu spowodowała podjęcie decyzji o nieodpłatnym

przekazaniu w formie aktu notarialnego eksponatów z Muzeum E.

Zegadłowicza do Muzeum Suchej Beskidzkiej. Muzeum to posiada

odpowiednie warunki lokalowe i zabezpieczenie finansowo techniczne, a

jego dyrektor wyraziła gotowość i zgodę na przejecie zbiorów,

zobowiązała się do udostępniania ich społeczeństwu i prowadzenia na

ich bazie działalności wystawienniczej i konserwatorskiej.

Tym wszystkim osobom, które przez dziesięciolecia trwania placówki ( od

1946r.) wspomagali nas finansowo i swoją pracą społeczną oraz rożnymi

formami wsparcia tą drogą składamy bardzo serdeczne podziękowanie.

Wierzymy, że w Muzeum Suchej Beskidzkiej eksponaty znajdą właściwą

profesjonalną opiekę i nadal będą przedmiotem wzruszeń i refleksji nad

sztuką okresu międzywojennego oraz dokonaniami pisarskimi

i kolekcjonerskimi Emila Zegadłowicza.

 

Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji CZARTAK