muzeumzegadlowicza.pl

Strona poświęcona sztuce, muzeom oraz inwestowaniu w dzieła sztuki

Muzea w Polsce

Oficjalna lista polskich muzeów jest dostępna na rządowej stronie www.gov.pl, jeżeli interesuje cię jak wygląda ich podział, to muzea w Polsce dzielą się na:

1). Etnograficzne:

a). Muzeum Etnograficzne: położenie – Kraków; powstanie – 1911 rok; zbiory – sztuka ludowa, polskie stroje ludowe, szopki, ubiory z Syberii i Wysp Aleuckich; tkaniny dalekowschodnie; eksponaty z Mongolii i Kamerunu; fotografie z końca XIX wieku.
b). Państwowe Muzeum Etnograficzne: położenie – Warszawa; powstanie – 1888 rok; zbiory – polska kultura ludowa, sztuka ludowa, rzemiosło; zbiory zabytków amerykańskich, azjatyckich i afrykańskich.
c). Muzeum Etnograficzne: położenie – Poznań; powstanie – 1911 rok; zbiory – sztuka ludowa Wielkopolski; stroje, malarstwo, instrumenty muzyczne.
d). Muzeum Podhalańskie (PTTK): położenie – Nowy Targ; powstanie – 1966 rok; zbiory – sztuka ludowa i rzemiosło Podhala, Spiszu i Orawy; Drukarnia Podhalańska.
e). Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne: położenie – Łódź; powstanie – 1930 rok; zbiory – zabytki od epoki kamienia do średniowiecza, numizmaty, zbiory etnograficzne dotyczące XIX-wiecznej kultury miejskiej okolic Łodzi; eksponaty z Afryki, Ameryki Południowej i Azji.
f). Muzeum Narodowe: położenie – Gdańsk-Oliwa; powstanie – 1979 rok (oddział etnografii); zbiory – zbiory z terenu Pomorza Wschodniego, meble ludowe, zabytki osadników fryzyjskich, eksponaty z Wileńszczyzny, Ameryki Południowej i Afryki.

Gdańskie muzea, czyli jakim ekspozycjom warto poświęcić uwagę?

2). Techniki:

a). Muzeum Żup Krakowskich: położenie – Wieliczka (znajduje się w kopalni pod ziemią); powstanie – 1951 rok; zbiory – środki transportu podziemnego i urządzenia solankowe, rzemiosło artystyczne, malarstwo i grafika związane z wydobyciem soli; mapy górnicze, obrazy i rzeźby z kaplic kopalnianych.
b). Muzeum Historii Fotografii: położenie – Kraków; powstanie – 1986 rok; zbiory – pocztówki i fotografie z XIX-XX wieku, stare negatywy.
c). Muzeum Techniki: położenie – Warszawa; powstanie – 1960 rok; zbiory – ekspozycje ilustrujące rozwój górnictwa, komunikacji, radiofonii, fotografii, teletechniki, elektroniki, astronomii.
d). Muzeum Historii Włókiennictwa: położenie – Łódź; powstanie – 1960 rok; zbiory – tkaniny polskie, orientalne i zachodnioeuropejskie, kolekcja ilustrująca przemysłowy proces powstawania tkaniny; odzież dawna i współczesna, narzędzia i maszyny włókiennicze od neolitu po XX wiek.

3). Archeologiczne:

a). Państwowe Muzeum Archeologiczne: położenie – Warszawa; powstanie – 1923 rok; zbiory – wykopaliska archeologiczne od paleolitu po czasy nowożytne z obszaru Polski i okolic z nią związanych.
b). Muzeum Archeologiczne: położenie – Krzemionki Opatowskie; powstanie – 1978 rok; zbiory – zabytki z neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego i z wykopalisk.
c). Muzeum Początków Państwa Polskiego: położenie – Gniezno; powstanie – 1956 rok; zbiory – zabytki archeologiczne od epoki kamienia łupanego po średniowiecze, głównie z okolic Gniezna; bogate zbiory sztuki i rzemiosła artystycznego.
d). Muzeum Archeologiczne: położenie – Biskupin; powstanie – 1939 rok; zbiory – relikty osady kultury łużyckiej, rekonstrukcja części osiedla sprzed 2500 lat.
e). Muzeum Archeologiczne: położenie – Poznań; powstanie – 1857 rok; zbiory – zabytki od epoki kamienia po średniowiecze, kultura antyczna.

4). Sztuki:

a). Muzeum Sztuki: położenie – Łódź; powstanie – 1930 rok; zbiory – portrety sarmackie, malarstwo XIX wieku, międzynarodowa kolekcja sztuki współczesnej.
b). Muzeum Czartoryskich: położenie – Kraków; powstanie – 1876 rok; zbiory – malarstwo europejskie XIV-XIX wieku, malarstwo polskie, rzemiosło artystyczne, dzieła sztuki starożytnej, militaria.
c). Muzeum Narodowe: położenie – Kraków; powstanie – 1879 rok; zbiory – starożytna sztuka, malarstwo polskie XIV-XIX wieku, obce XIII-XVIII wieku, numizmatyka, militaria.
d). Muzeum Narodowe: położenie – Warszawa; powstanie – 1862 rok; zbiory – Galeria Malarstwa Europejskiego, Galeria Malarstwa Polskiego, Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Faras, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Polskiej Sztuki Zdobniczej, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku.
e). Muzeum Narodowe: położenie – Wrocław; powstanie – 1947 rok; zbiory – sztuka średniowieczna, sztuka śląska, malarstwo XVI-XX wieku, współczesna sztuka polska.
f). Muzeum Narodowe: położenie – Poznań; powstanie – 1857 rok; zbiory – Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Sztuki Polskiej i Europejskiej, Galeria Malarstwa Obcego, Galeria Rycin, Galeria Plakatu i Designu, Gabinet Numizmatyczny.

5). Historyczno-wojskowe:

a). Zbiory Sztuki na Jasnej Górze – Arsenał: położenie – Częstochowa; powstanie – 1969 rok; zbiory – broń, odznaczenia, buławy hetmańskie.
b). Muzeum Marynarki Wojennej: położenie – Gdynia; powstanie – 1953 rok; zbiory – wystawa uzbrojenia i broni morskiej w pomieszczeniach ORP „Błyskawica”; wystawa ilustrująca tradycje oręża polskiego na morzu.
c). Wielkopolskie Muzeum Wojskowe: położenie – Poznań; powstanie – 1919 rok; zbiory – broń i uzbrojenie polskie w XI-XVIII wieku, pamiątki z powstań narodowych, historia żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej.
d). Muzeum Wojska Polskiego: położenie – Warszawa; powstanie – 1919 rok; zbiory – historia polskich sił zbrojnych od średniowiecza do współczesności (między innymi odznaczenia, chorągwie, broń i mundury); militaria Afryki i Azji, malarstwo batalistyczne, pamiątki po dowódcach wojskowych.

6). Przyrodnicze:

a). Muzeum Regionalne PTTK: położenie – Ojców; powstanie – 1951 rok; zbiory – okazy fauny Ojcowskiego Parku Narodowego, kości wymarłych zwierząt (niedźwiedź, mamut), rzadkie okazy flory górskiej.
b). Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie przy Polskim Instytucie Rybackim: położenie – Gdynia; powstanie – 1971 rok; zbiory – kolekcje kręgowców i bezkręgowców z całego świata, kolekcja, muszli; modele statków rybackich i naukowych; sprzęt badawczy i połowowy.
c). Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego im. prof. J. Miklaszewskiego: położenie – Białowieża; powstanie – 1913 rok; zbiory – znajdują się tutaj zbiory geologiczne, przyrodnicze i etnograficzne ilustrujące historię Puszczy Białowieskiej i parku narodowego; stroje, bartnictwo, łowiectwo, ceramika, zbiór fauny i flory.

7). Inne:

a). Muzeum Poczty i Telekomunikacji: położenie – Wrocław; powstanie – 1928 rok; zbiory – zabytki, dokumenty i pamiątki związane z historią poczty polskiej od XVII wieku, zbiory filatelistyczne, dyliżans pocztowy z XIX wieku, szyldy i skrzynki pocztowe.
b). Muzeum Filumenistyczne: położenie – Bystrzyca Kłodzka; powstanie – 1964 rok; zbiory – kolekcja etykiet zapałczanych, zapalniczek i innych urządzeń do niecenia ognia.
c). Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa: położenie – Warszawa; powstanie – 1983 rok; zbiory – okazy ssaków i ptaków z Polski, trofea łowieckie i zwierzyny egzotycznej; wyposażenia stajni i uprzęże konne; rzeźba i malarstwo o tematyce łowieckiej.
d). Muzeum Instrumentów Muzycznych: położenie – Poznań; powstanie – 1945 rok; zbiory – europejskie instrumenty ludowe, europejskie instrumenty profesjonalne, instrumenty ludów krajów pozaeuropejskich: Australii, Oceanii, Azji, Afryki i obu Ameryk.

Sztokholmskie muzea: gdzie warto się wybrać?

1 thought on “Muzea w Polsce

Dodaj komentarz